Ontmoeting met “Stop Mare Mortum”

De YeP-deelnemers uit Barcelona hebben tijdens de maand oktober de vergaderingen van het burgerplatform  ‘Stop Mare Mortum’ dat vecht tegen mensenrechtenschendingen bijgewoond. Dit om te begrijpen hoe ze in Barcelona werken en hun ervaring in het YeP-project te delen.
Stop Mare Mortum is opgericht na de dood van ongeveer 900 mensen aan de Italiaanse kust op 19 april 2015. Een groep jongeren wilden niet dat dit vergeten zou worden. Zo is Stopmm geboren.
De hoofdtaken zijn het bewust maken en het opleiden van burgers. Ze doen dit door middel van lezingen, optredens, vergaderingen en beleidsvoorstellen. YeP deelnemers hebben deelgenomen aan de laatste samenkomst die op 30 september in Plaça Universitat in Barcelona plaatsvond waar ongeveer 100 mensen bijwoonden.

stopmm

Het doel van deze prestatie was bewust maken dat vluchtelingen elke dag in de Middellandse-Zeegroep sterven. In 2016 zijn 4,220 mensen verdronken (data tot november, UNCHR).
Dit probleem is onderdeel  van de belangrijkste doelstellingen van Stopmm: zij rapporteren dit als een 21e eeuwse genocide. Stop Mare Mortum vraagt om “veilige en legale reismethodes” om te voorkomen dat mensen hun leven in gevaar brengen. Op een meer algemeen niveau vechten ze voor de naleving van de mensenrechten die in Europa worden geschonden. Iedereen heeft het recht om te verhuizen tussen landen (artikel 13 HR) en er is ook het asielrecht (art 14 HR); En het lijkt erop dat vluchtelingen en / of migranten (het platform maakt geen onderscheid) deze rechten niet hebben, omdat ze niet op het Europese grondgebied kunnen binnen komen.
Ze doen een beroep op regeringen om grenzen te openen en zij spreken ook FRONTEX aan. Stop Mare Mortum doet een beroep op het publiek om deel te nemen en te mobiliseren om zo te voldoen aan alle mensenrechten. Zij willen in ons geval dat de Spaanse en Catalaanse regeringen hun deuren openen en vluchtelingen verwelkomen. Stopmm wil mensen welkom verwelkomen!
Wij (YeP-deelnemers uit Barcelona) willen de claims van dit platform ondersteunen, hun werk voor de niet-schending van de mensenrechten van alle migranten die de Middellandse Zee oversteken op zoek naar een veilige woonplaats. We denken dat Stopmm goed werk doet om het publiek van het probleem te informeren om het bewustzijn te vergroten, wat ook een van de doelstellingen van het project YeP is.
Daardoor delen wij het werk van deze collega’s om de realiteit te tonen en laten we zien dat we in Barcelona ook tegen deze humanitaire crisis van de XXI eeuw kunnen werken.