Author: anitayep

Izbjeglice u Slavonskom Brodu, Hrvatska

Moje ime je Anita, ja sam iz Bugarske. Studirala sam arapski jezik 5 godina na Sveučilištu u Sofiji. Nakon što sam diplomirala, preselila sam u Hrvatsku, gdje trenutno živim sa svojim mužem. Nekoliko mjeseci nakon dolaska u Hrvatsku počela je izbjeglička kriza u Europi. Otvoreno je radno mjesto u UNICEF-u na koje sam se prijavila. Počela sam raditi kao tumač… Read more →